Црквене Подорганизације

Исус им опет рече, говорећи: Ја сам светлост свету; ко иде за мном неће ходати у тами, него ће имати светлост зивота.

 

Јн. 8;12